PURE
Elitfönster
2012
"How to express when a brand when its ambition is to be invisible”

t started with the most open question I’ve ever got;“What could you possible do for us?”
The question referred to windows. But I saw a complete brand experience.

Suddenly it was obvious where to begin.

The concept "Pure" is a range of handles fitting the windows and doors for the Swedish brand Elitfönster exclusively design by industrial designer Jesper Ståhl. Created in die cast aluminium with the design intent to express a scandinavian simplicity and care for details, to put a focus on consumer experience in the business area of windows and doors. The design is a subtle combination of organic sweeping surfaces and distinct form definition. A sober design that can be used in all windows and doors without being intrusive, but form intensive and interesting as you get closer, and a perfect fit in your hand as you use it. Well adapted and optimized for the process of production as well as the sizes needed for great functionality. Comes in various versions including straight and cranked versions, with and without lock etc. A new standard for Elitfönster.


Det första mötet skulle vara ”en förutsättningslös dialog”. Det var i alla fall vad jag trodde, men när jag kom till mötet var rummet fullt; med vd, marknadschef, projektledare, produktansvariga och representanter från produktionen. Några hade armarna i kors och signalerade tveksamhet. Jag introducerades för gruppen med orden: ”Vi behöver design, men vi vet inte till vad, vi gör ju fönster och de ska synas så lite som möjligt. Vad kan du tillföra?”Jag fick snabbt lägga min förberedda presentation åt sidan och istället improvisera. 

När jag lämnade gruppen tre timmar senare var jag osäker på vilket intryck jag gjort. Men det blev början på något som blev bättre och mer betydelsefullt än vad alla trott. Även jag.Det där första mötet inkluderade även en promenad runt fabriken. Den höga ljudvolymen gjorde att en mer intim diskussion uppstod med dem som promenerade närmast. Det var där, under promenaden, som monologen blev en dialog, och en känsla av nyfikenhet uppstod. Flera möjligheter kom upp till ytan. Medarbetarna var klart stolta över produkterna och berättade hur man med detaljkunskap kunde identifiera om ett fönster var från dem – eller från någon konkurrent. Tanken hos mig var att det borde vara enklare att se vem som är avsändare, även utan specialistkunskap. Fönster är ju inget gemene man köper speciellt ofta.

Lite senare kom vi fram till monteringen där handtag kom på plats. Intressant, sa jag, och lät både handen och ögat känna efter. ”Handtaget är standard” sas det mig, ett handtag som även andra aktörer har, men du kan även välja special. De flesta gör dock inget val alls, utan då är det detta handtag vi monterar. I den summering jag skickade till företaget några dagar senare med förslag på hur vi skulle kunna gå vidare, så återkom jag till handtaget. Vore det intressant att låta handtaget vara bärare av företagets identitet? Att Elitfönster som största aktör på den svenska marknaden skulle ha ett unikt handtag som bara finns på deras fönster och glasdörrar. Förslaget gillades och en projektplan utarbetades. Jag designade tre olika förslag, som jag ofta gör. Tre varianter på form med lite olika karaktär. Handtagen skulle passa såväl utan lås som med ett integrerat lås i handtaget. Vidare skulle handtagen fungera både vertikalt och horisontellt. 
Valet föll på förslaget som redan i skissarbetet var döpt till ”Pure”, en design som på håll hade enkla linjer som tål att upprepas även om man har många öppningsbara fönster bredvid varandra. När man kommer närmre handtaget och även ser dess bakre sida visar det upp mjukare linjer som inviterar till användning. 

Ett år senare hade vi ett avstämningsmöte med hela gruppen från första mötet inför det färdiga handtagets lansering. Då satt ingen med armarna kors, alla lutade sig framåt mot de senaste proverna av precisionsgjuten aluminium från producenten, och samtliga tyckte det var självklart att vi skulle ha ett unikt handtag. 

Handtagen lanserades våren 2012. Sex månader senare togs beslutet att handtaget inte bara skall vara ett alternativ, utan vara företagets nya standard. Då kände jag att vi hade lyckats. Design handlar inte alltid om att göra det udda extrema, utan snarare att höja ribban på vad som är det väsentliga.