SPUTNIK, SINUS & STRATA
Lystra 2005
"Spotlights for the most demanding users"

This collaboration is one of my closest and longest business involvements. Our mutual passion has led us to the deep forest of Småland in Sweden and to the top floor of the Peninsula Hotel in Hong Kong. From talks about the correct nuance of white light to discussions with some of the largest retail stores.

In our work with professional retail & exhibition spotlights, I have designed everything from the logotype, printed matters, digital media and exhibition design to the actual products. Nothing has been left untouched. A great journey, with one step at the time, worth every one of them.


Jag tror det är viktigt att ha roligt på jobbet. 

Det goda samarbetet är som en gemensam resa, där man får dela utmaningar och framgångar. Min resa med Lystra har gått från myllan i Sibbarp, till finaste hotellet i Shanghai, till inkvartering i en tvättstuga i Düsseldorf. Alla har varit höjdpunkter.

Som designer är det förändring jag jobbar med. Förändringsarbete, som ibland kan vara det största hotet mot ett samarbete, är i andra fall det som presenterar den största möjligheten. När det gäller företaget Lystra har jag fått vara med på hela resan, mitt fingeravtryck finns med i alla deras produkter, deras identitet och kommunikation. Resan började i mitten på 00-talet. Per och Lars var båda gamla rävar inom belysning, men unga nog att inte vara färdiga, allt för många möjligheter inom butiksbelysning var ännu outforskade. En önskan fanns att skapa egna armaturer, ett eget varumärke, att själva kunna sätta ambitionsnivån i kvalitet och känsla. Som tur var för mig var de ödmjuka nog att inse att en pusselbit saknades. Design. De hittade mig, och snabbt hittade vi varandra.

En av våra tidiga framgångar hette Sinus. När vi först ritade spotlighten Sinus var förväntningarna om potentialen moderata, företaget var ju bara i sin linda. Men tillfälligheter gjorde att vi senare kunde konstatera att Sinus, tillsammans med sin kusin Strato producerats i runt 80 000 exemplar. Hur kan det vara möjligt? Sinus ritades under varumärket Lystra och med LampGustav som försäljningskanal. Tillfälligheterna var att LampGustav var allt för duktiga på att sälja butiksbelysning, däribland Sinus, så storebror Fagerhult köpte upp LampGustav. Vissa leverantörer såg affären som ett hot, Lystra såg det som en möjlighet. Plötsligt blev Sinus en hörnsten i Fagerhults butiksbelysnings-erbjudande, så pass att vi tog fram en kusin anpassad för deras nyetablerade produktion i Shanghai. Armaturen döptes till Strato och blev fabrikens första produkt och vi var där innan fabriken ens satt igång. Om man ska mäta en produkts framgång i hur konkurrenter agerar, då får Sinus och Strato högsta betyg eftersom man tydligt kan se flertalet företag som har kopierat designen, en del ner till dess exakta gjutformar. Om man nu kan se kopiering som smicker.

Där kan man tro att historien är slut. Men detta var bara början. Tekniken i Sinus och Strato är redan utfasad. Allt handlar idag om LED. I Lystra var vi tidigt på tåget och har idag produkter som bär namnen Studio, Senti och Vinci. Alla i precisionsgjuten aluminium. Alla med former definierade av undertecknad. Alla skapade med fötterna i Sibbarp, men blicken fäst mot stjärnorna. Oh du ljusa framtid.

En resa har ett antal hållplatser och en av dessa var i Düsseldorf där Lystra var med under eget namn första gången 2011. Att hitta hotell i Düsseldorf under mässtid är inte enkelt men Lystra var vänliga nog att ordna rum åt mig. Jag kom ett par dagar efter herrarna i övrigt och framme vid hotellet såg allt bra och trevligt ut. ”Då ska vi bara visa dig till ditt rum, du har egen utgång till innergården.” Utgången visade sig även vara dess ingång, in till en tvättstuga med en resesäng i ena änden. Som vi skrattade. 

Om man går till jobbet med en positiv förväntan att det ska bli roligt, då blir det så. Även om man hamnar i en tvättstuga.