CROSS
Equmenia Hovslätt
2019
”Fassetter som reflekterar ljuset,
ett projekt i ett exemplar.”

Fassetter. Ett kors i trä med kassetter som tema, ett nattvardsbord i samma tema och med skiva i Carrera marmor. Ritat och framtaget för Equemiakyrkan i Hovslätt.

För att se det gudomliga behöver vi zooma ut. 
Se helheten, mellanrummen, hur allt hänger ihop. 
Förstå att varje fasett är en del av en större tanke, ett sammanhang.